back to home dude

Samurai Solitaire

Samurai Solitaire

Om Samurai Solitaire

Försök att spela bort alla dina kort genom att lägga bort dem i rätt följdordning. Börja med Äss och gör klart raden. Använd utrymmen till vänster för att lägga bort kort som du senare vill använda igen. Lycka till!