back to home dude

Samurai Rebellion

Samurai Rebellion

Om Samurai Rebellion

Fienden vill förtrycka dig och ta din flagga. Det kommer inte att hända! Sätt in dina krigare och se till att fienden förlorar.