back to home dude

Samurai Panda

Samurai Panda

Om Samurai Panda

Hjälp Samurai Pandan att i varje nivå samla alla nycklar! Ju mindre hopp du behöver för att göra det, desto bättre! Ta också med all sushi för en extra hög poäng!