back to home dude

Samla Block

Samla Block

Om Samla Block

Samla så snabbt som möjligt alla blåa block. Observera att du inte tar några svarta block eller kanter. Hur länge kan du hålla ut?