back to home dude

Saga of Craigen: Stones of Thum

Saga of Craigen: Stones of Thum

Om Saga of Craigen: Stones of Thum

Skjut de färgade stenarna i raden och samla tre eller fler likadana stenar för att låta dem explodera. Fortsätt snabbt, för så snabbt de når slutet kan du börja om igen.