back to home dude

Sacrifire

Sacrifire

Om Sacrifire

Låt dina medhjälpare göra allt jobb och se till att de samlar tillräckligt med kossor för att ge ett offer till elden! Tänk noga efter om följdordningen vari du låter dem arbeta och pussla dig så en väg genom de olika nivåerna!