back to home dude

Sacred Heroes

Sacred Heroes

Om Sacred Heroes

Det har trängt in inkräktare i er by som vill förstöra allt. Skicka dina trupper på dem och anfall dem. Så kommer de inte att göra någon skada i staden