back to home dude

Saboatage

Saboatage

Om Saboatage

Göm dig, kryp och smyg. Hitta din väg mot båten. Men se till att vakterna inte får tag i dig. Göm dig bakom föremål så att vakterna inte kan se dig. Ser vakterna dig inte, då kan du gå vidare till nästa nivå.