back to home dude

Rymd Kaos

Rymd Kaos

Om Rymd Kaos

Flyg till det fientliga rymdskeppet och förstör det så snabbt som möjligt. Rör hjärtat för att orsaka en kedjereaktion.