back to home dude

Rusty Planet

Rusty Planet

Om Rusty Planet

Rymdskeppet behöver energi. Det kan du hitta inne i fabriken. Besegra robotarna och ta energikällan.