back to home dude

Ruperts Zombie Diary

Ruperts Zombie Diary

Om Ruperts Zombie Diary

Detta är en mycket farlig plats för zombiesarna kommer från alla håll. Försvara dig själv och se till att du elimenerar alla zombies.