back to home dude

Running Men

Running Men

Om Running Men

Lev ut dig ordentligt som en tyrannisk chef för ett laboratorium och behärska de patetiska liven av dina ovilliga försökspersoner i det här roliga pusselspelet. Förflytta de olika delarna i nivån så att de hjälplösa männen kommer till utgången.