back to home dude

Runner Bot

Runner Bot

Om Runner Bot

Åh nej! Den fredsamma robotplaneten ligger under eld. En konstig mekanism är ute efter att jaga bort alla robotar. Medan robotarna inte menar något illa! Därför är det dags att vända på rollerna. Förstör allt som du ser, innan motståndarna får någon chans. Lycka till!