back to home dude

Runic Drops 2

Runic Drops 2

Om Runic Drops 2

Runic Drops 2 är ett utmanande spel för den bättre pusslaren! Välj själv i vilken följdordning du låter blocken falla och se till att alla färgade block är försvunna i slutet av nivån!