back to home dude

Run Hopy Run

Run Hopy Run

Om Run Hopy Run

Ta rollen som Draken Hopy och se till att du får tag i den stulna födan! Ta upp striden mot olika fiender och samla så många föremål som möjligt för en högre poäng. Efter varje nivå kan du använda den funna födan för att köpa powerups!