back to home dude

Rubpix

Rubpix

Om Rubpix

Det är din uppgift att förflytta raderna med blocken och så kopiera förebilden! Försök att göra det i så få turer som möjligt för att så tjäna de flesta poängen. Lyckas du att lösa dem allihopa?