back to home dude

RoyalDice Journey

RoyalDice Journey

Om RoyalDice Journey

Ta dig igenom slottet i RoyalDice Journey och kasta de fem tärningarna för att slå de bästa kombinationerna. Du måste slå den bästa poängen av alla tjänare och riddare i slottet innan du äntligen kan utmana kungen!