back to home dude

Royal Protectors

Royal Protectors

Om Royal Protectors

Det är din uppgift att beskydda kungariket! Placera olika krigare längd vägen för att så slå ut fienden innan de når slutpunkten. Kan du tjäna tillräckligt med diamanter och så spela de bästa tilläggen fria?