back to home dude

Royal Knight

Royal Knight

Om Royal Knight

Tar du ledningen? Du är en kunglig riddare och skickar ditt team i den rätta riktningen, gör allt för att besegra fienden och försöker att ta över så mycket mark som möjligt. För att bli kung måste du nämligen ha mycket mark och invånare.