back to home dude

Rough Roads

Rough Roads

Om Rough Roads

Försök att besöka så många länder som möjligt, men se upp att du inte förlorar allt bagage! Bana dig en väg genom Egyptien, England, Indien, bara säg! Varje gång som du krockar förlorar du ett antal väskor, så se upp!