back to home dude

Rotor Storm

Rotor Storm

Om Rotor Storm

Dy flyger över fientliga områden och du måste slå ut varje motståndare. Se upp för de anfaller från alla håll.