back to home dude

Ross in the Dark

Ross in the Dark

Om Ross in the Dark

Ross är en kraftfull trollkarl. Uppe i sitt torn måste Ross samla en massa varelser. Försök att välja så många monster som möjligt av samma sort, samtidigt. Ju fler av samma sort som du har på en gång, desto bättre. Kan du hämta alla nivåer från tornet?