back to home dude

Rolling Panda

Rolling Panda

Om Rolling Panda

Hoppa upp på bambuskotten i Rolling Panda. Vänta på att pilen indikerar rätt vinkel och hoppa i rätt ögonblick. Missa inte nästa skott, men vänta inte för länge för att hoppa heller. Skärmen fortsätter att rulla uppåt, och du kan inte låta din panda falla ner på botten!