back to home dude

Rolling Hero 3

Rolling Hero 3

Om Rolling Hero 3

Rulla vår hjälte till utgången. Men se upp, det finns monster som kan äta upp dig och du måste också samla alla slags föremål.