back to home dude

Rollercoaster Rider

Rollercoaster Rider

Om Rollercoaster Rider

Hoppa in i berg-och-dal banan och race på spåren. Försök på vägen att undvika föremålen som ligger på spåren, för att så tryggt nå slutet av berg-och-dal banan.