back to home dude

Roller Rider

Roller Rider

Om Roller Rider

Kryp in bakom ratten och gör dig redo för loppet! Välj en av de olika delarna och visa sedan vad du kan. Vågar du köra utan händer för att så öka din turbo, eller håller du hellre säkert dina händer på styret?