back to home dude

Roll a Troll

Roll a Troll

Om Roll a Troll

Rulla trollansikten från skärmen i detta pusselspel. Klicka på blocken för att få dem att försvinna. Kan du spela ut alla 24 nivåer?