back to home dude

Rocket Toilet 1

Rocket Toilet 1

Om Rocket Toilet 1

Flyg så långt som möjligt på toaletten och köp uppgraderingar för att hela tiden komma vidare. Använd jetmotorerna och hjul för att förbättra dina poäng. Kan du tjäna tillräckligt med pengar för att köpa den hemliga uppgraderingen?