back to home dude

Rocket Santa 2

Rocket Santa 2

Om Rocket Santa 2

Alla paket har argt flygit bort eftersom någon har satt dem i brand med magiska tändstickor! Ta rollen som Raketjultomten och flyg ut i luften för att hämta tillbaka dem allihopa! Samla så mycket mynt som möjligt, så att du kan köpa bättre utrustning i butiken!