back to home dude

Rocket Man

Rocket Man

Om Rocket Man

Fyra av en missil och styr den mot din motspelare innan den exploderar. Du kan avfyra missilen genom att klicka i cirkeln runtom dig.