back to home dude

Rock & War

Rock & War

Om Rock & War

Du befinner dig på planeten B-Re, var du blir anfallen av ändlösa fiender! Placera dina handlangare på strategiskt sätt i fältet och elimenera alla fiender. Kan du överleva tillräckligt länge och så slutföra missionen?