back to home dude

Robots Initiate Work

Robots Initiate Work

Om Robots Initiate Work

Hjälp den här roboten att bygga upp ett samhälle på en ny planet! Samla de rätta föremålen och sätt sedan igång med att bygga nya konstruktioner. Lyckas du att slutföra alla olika missioner i varje nivå?