back to home dude

Robot Warrior

Robot Warrior

Om Robot Warrior

Ganska snart kommer du inte längre att behöva en mänsklig armé, men kan du använda robotar. Dessa måste fortfarande bara byggas. Det är där du behövs! Det är viktigt att de sitter ihop bra, eftersom de naturligtvis måste vinna kriget. Du kan även testa om de är tillräckligt starka!