back to home dude

Robot Strid

Robot Strid

Om Robot Strid

Bygg en fabrik som producerar robotar. Robotorna ska hjälpa dig i striden mot den stora fienden.