back to home dude

Robot Outbreak

Robot Outbreak

Om Robot Outbreak

De dåliga robotarna har tagit över ett rymdskepp och fått tag i oskyldiga medborgare. Vill du hjälpa till att överta rymdskeppet igen och befria människorna? Du är den bästa roboten som finns för att klara det här jobbet, så svik dem inte.