back to home dude

Robot Legions

Robot Legions

Om Robot Legions

Du är omgiven av att stort antal fientliga robotar och det är upp till dig att elimenera dem allihopa. Allteftersom du kommer vidare måste du ta upp det mot starkare fiender. Med de insamlade pengarna kan köpa nya tillägg så att du blir oövervinnlig!