back to home dude

Robot Fight

Robot Fight

Om Robot Fight

Du är en robot, försvara dig själv mot fiender. Gå runt och var försiktig, du kan bli attackerad.