back to home dude

Robert the Elf

Robert the Elf

Om Robert the Elf

Börja ditt äventyr med pil och båge. Det verkar kanske vara med lite. men det är tillräckligt att vinna den här striden med. Skjut ner vakterna och hitta vägen till kungen. Han har tagit något som tillhör dig och du vill ge igen. Lycka till, modiga kämpe!