back to home dude

Robbie

Robbie

Om Robbie

Robbie är den enda goda roboten i en futuristisk fabrik full av onda medarbetare. Hjälp Robbie att använda verktygen i hans miljö för att korsa en serie plattformar, samla minneskretsar och undvika de onda robotarna när han flyttar från nivå till nivå för att försöka överträffa sina onda motståndare och återställa fabriken till det normala.