back to home dude

Roam Maze

Roam Maze

Om Roam Maze

Roam Maze är ett roligt och utmanande labyrintspel där ditt mål är att ändra alla de svarta blocken till gula under den tilldelade tiden. Kollidera med block till vänster, höger, uppe och nere för att ändra dem till gula. Men träffa dem inte för hårt, annars kommer de att gå sönder och se upp att din lilla gula kille inte faller ner i avgrunden.