back to home dude

RoadZ

RoadZ

Om RoadZ

Försök så länge som möjligt att överleva i denna zombie-översvämmade världen! Använd bilen för att resa runt, gå på jakt efter föremål som kan komma väl till pass och se framförallt till att du inte blir biten! Kan du låta ditt team arbeta bra tillsammans?