back to home dude

Risky Road

Risky Road

Om Risky Road

Det är din uppgift att transportera det här ägget tryggt till den andra sidan. Det är ett jätte stort ägg och det är en jätte guppig väg till slutdestinationen, så vi låter dig först öva lite. Klarar du dig till slutet utan att att skada ägget?