back to home dude

Ring Mania 2

Ring Mania 2

Om Ring Mania 2

Försök koppla samman tre ringar av samma färg med varandra för att få dem att försvinna. Så fort de svarta bollarna är utan ringar, går du vidare till nästa nivå.