back to home dude

Riddles of China

Riddles of China

Om Riddles of China

Kina är ett forntidigt land med forntida hemligheter. Dessa hemligheter har blivit bevarade i åratals. Vill du lära dig dessa hemligheter? Bra! Ser du föremålen underst på din skärm? Försök att hitta alla dessa föremål åt mig. Då berättar jag en hemlighet.