back to home dude

Ricoshooter

Ricoshooter

Om Ricoshooter

Utplåna fienden men se upp. Kulorna kan studsa tillbaka och då kan du träffa dig själv.