back to home dude

Rick & Morty's Rushed Licensed

Rick & Morty's Rushed Licensed

Om Rick & Morty's Rushed Licensed

Rick och Morty upplever tillsammans spännande äventyr! Det är din uppgift att gå på jakt efter de rätta föremålen och så pussla dig en väg genom de olika kapitlen. Lyckas du att få ett bra slut på varje berättelse?