back to home dude

Rhythm Fireworks

Rhythm Fireworks

Om Rhythm Fireworks

Tryck på rätt tangenter när de har nått linjen. Byt färg på linjen så att den matchar pilarna.