back to home dude

RGB Trucker

RGB Trucker

Om RGB Trucker

Det är din uppgift att leverera alla paket till de rätta platserna. Observera noga paketets färg och form! Kan du planera en rutt för varje fordon och så spela ut alla nivåer?