back to home dude

Reversi: Gold Edition

Reversi: Gold Edition

Om Reversi: Gold Edition

Hoppa över en annans cirkel så att den får din färg. Försök att få alla cirklar.