back to home dude

Revenge Dojo

Revenge Dojo

Om Revenge Dojo

Spring med full hastighet genom dessa nivåer och passera ninjorna på vägen. Det kan du göra genom att slå ner dem, eller genom att undvika dem. Men observera, munkarna i det här området är kända för deras absurda tullpriser. Så samla också tillräckligt med mynt!